reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dimarts, d’octubre 29, 2019

PREGUNTES PAU LITERATURA

PROVES PAU     CURS 2019-20
PREGUNTES PAU LITERATURA

La plaça del Diamant, MERCÈ RODOREDA

Aquestes són les possibles preguntes de l'examen parcial de literatura sobre La plaça del Diamant i la narrativa. Aquest parcial pertany a la primera part del 3r bloc de l'examen PAU: Expressió i reflexió crítica. Aquesta part consta d'un breu text de la novel·la (5-8 línies) amb dues preguntes; una sobre l'anàlisi de l'obra (3.a) i una altra sobre la contextualització (3.b)

PREGUNTA 3.a) ANÀLISI DE L'OBRA/FRAGMENT

A) RESPECTE AL CONTINGUT O A LA TEMÀTICA

 1. Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra? (època i espais)

 1. Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra (es triaran moments especialment significatius quant al desenvolupament de l'estructura de l'obra).

 1. Quines característiques presenta el personatge X (un personatge protagonista o principal)? Evoluciona aquest personatge al llarg de l'obra?

 1. Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?

B) RESPECTE A LA FORMA

 1. Descriu les característiques de la veu narrativa en La plaça del Diamant. Relaciona-les amb les que pugues trobar en aquest fragment.

 1. Identifica el símbol que apareix en aquest fragment i explica la funció dels símbols en  La plaça del Diamant. Per a fer-ho pots esmentar altres símbols de l'obra.

 1. En quin (sub)gènere, model o corrent situaries aquesta obra? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent. 


PREGUNTA 3.b) RELATIVA A LA CONTEXTUALITZACIÓ
Aquesta pregunta ha de partir de la consideració de les dates d'escriptura de l'obra. Entenem que l’obra de Rodoreda es vincula al període de postguerra.

A) RESPECTE AL CONTEXT HISTÒRIC I LITERARI PROPI DE L'OBRA I A LA UBICACIÓ D'AQUESTA EN LA TRAJECTÒRIA DE L'AUTORA

 1. En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

 1. Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autora (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

 1. Quines característiques generals presenta el gènere (la narrativa) en el context d'escriptura de l'obra?

 1. Quins altres autors o autores destaquen en el context d'escriptura de l'obra (dins el gènere)? (mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats i/o característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.

 1. Quins altres models o corrents trobem en el context de l'obra (dins el gènere)? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en què s'inscriu l'obra.


B) RESPECTE AL CONTEXT POSTERIOR AL CONTEXT PROPI DE L’OBRA

 1. Com evoluciona el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?

 1. Quins autors o autores destaquen en el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es). Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor o autora del fragment?


C) RESPECTE A TOT EL PERÍODE (POSTGUERRA I ACTUAL)

 1. És destacada la presència d'autores en el context d'escriptura de La plaça del Diamant? I amb posterioritat? Esmenta i ubica temporalment altres autores (novel·listes, poetes, autores de teatre o assagistes) que destaquen en el període que va de la postguerra a l'actualitat (es demanarà esmentar un mínim de 4 autores, vinculades almenys a dos dels gèneres).

dimarts, d’octubre 22, 2019

Context històric i cultural: literatura de postguerra L’ÈPOCA

Context històric i cultural: literatura de postguerra L’ÈPOCA 

El període inclou des de la fi de la Guerra Civil en el 39 fins a la mort del dictador 75: quaranta anys de dictadura del general Franco.
El 1936, una part de l’exèrcit espanyol es va alçar contra el govern legítim de la II República. Començà així la Guerra d’Espanya (Guerra Civil) entre els republicans i els feixistes de les forces rebels. Dura, aquesta guerra, fins a l’any 39. Acabada la guerra, començà al país una nova etapa per a la vida política, socioeconòmica i cultural, marcada per la repressió contra els vençuts i la imposició d’un règim no democràtic, d’ideologia feixista.

repercussions
-Els escriptors i escriptores que no eren afins al règim o que escrivien en català només tingueren tres opcions: l’exili, el silenci (exili interior) o escriure en castellà.
-La dictadura de Franco va reprimir les cultures i les llengües no castellanes, en un exercici clar d’intolerància i d’intransigència.
-També es van reprimir altres llibertats: d’associació, d’opinió, de manifestació, etc.
Per tant, els fets històrics van trencar la continuïtat de la literatura en català.

MARIA MERCÈ MARÇAL(1952 - 1998)
Divisa
A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

etapes
1a etapa, només acabada la guerra. foren els anys més durs de la repressió franquista. Es viu amb por i fam. Es censuren totes les expressions que no siguen en castellà i afins al règim.
2a etapa, quan s’acaba la Segona Guerra Mundial (1945), bloqueig al règim dictatorial.
3a etapa, a partir dels anys 50, el pacte amb els EUA fa possible el reconeixement del règim a l’exterior.
4a etapa, continuació de l’anterior i la dècada dels 60, l’obertura al món activa l’economia, accelera la industrialització i l’èxode del camp a les ciutats. Augmenta el poder adquisitiu i creix el consum. i el turisme. Suposà un trasbals per a la societat puritana (Església catòlica).
5a etapa, dècada dels 60, manifestacions d’oposició a la dictadura i comença la represa de les cultures diferents a l’espanyola. La Nova Cançó.
"L'estaca" Lluís Llach
"Què volen aquesta gent?" Maria del Mar Bonet 
6a etapa, en 1969, s’aguditza la crisi del règim pel contrats d’una economia dinàmica amb les estructures polítiques totalitàries.
7a etapa, la tardor de 1975 mor Franco i comença la transició cap a la democràcia.

(extret i modificat de Paraules i lletres de l'editorial Marfil)

dilluns, d’octubre 21, 2019

Mercè Rodoreda i el context de La plaça del Diamant


CONTINGUTS - LITERATURA (1a avaluació - narrativa)

La plaça del Diamant - Mercè Rodoreda
Contextualització de l’obra

 1. La narrativa de postguerra (fins als anys 70). Altres corrents narratius
 2. Trajectòria de Mercè Rodoreda, etapes. (fer referència a La plaça del Diamant)
 3. Altres autors/autores: Enric Valor, Pere Calders, Maria Aurèlia Capmany.
 4. La narrativa dels 70 a l’actualitat. 
 5. Autors/autores posteriors: Quim Monzó, Montserrat Roig.
 6. Presència d’autores en la literatura de postguerra. Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Maria Beneyto, Maria Mercè Marçal.
Anàlisi de l’obra/fragment


 1. Marc espaciotemporal de l’obra. Referents.
 2. Argument de la novel·la, estructura interna.
 3. Personatges principals. Natàlia, Quimet, Antònio
 4. Temàtica principal i altres temàtiques.
 5. La veu narrativa. Monòleg autobiogràfic.
 6. Els símbols: coloms, balances, embut, ganivet.
 7. Característiques de la novel·la psicològica.