reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

divendres, de gener 10, 2020

Assumiràs la veu d'un poble (V.A.Estellés) Farncesc Anyó i Borja Penalba


Els amants (V.A. Estellés) - Pau Alabajos


PRESENTACIONS DELS POEMES

  • lectura, representació, vídeo, cançó, etc.
  • dificultats del lèxic: expliqueu el significat de les paraules que dificulten la comprensió.
  • exemples de la varietat diatòpica: assenyaleu exemples que permeten identificar la varietat diatòpica.
  • tema, descriviu el tema i relacioneu-lo amb la temàtica general de l’autor.
  • referents i marc espaciotemporal: identifiqueu i expliqueu els referents (personatges, espais, temps).
  • mètrica: analitzeu la mètrica.
  • figures retòriques: identifiqueu les principals figures retòriques i expliqueu la seua aportació al poema.
  • característiques de l’autor i del corrent poètic: destaqueu exemples de l’estil d’Estellés i de les característiques de la poesia social.

dimecres, de gener 08, 2020

PREGUNTES PAU LITERATURA - Llibre de meravelles, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

PROVES PAU CURS 2019-20 - PREGUNTES PAU LITERATURA

Llibre de meravelles, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Selecció de 10 poemes: «Un entre tants com esperen i callen», «No escric èglogues», «Demà serà una cançó», «Els amants», «L’estampeta», «Cant de Vicent», «Temps», «Ací», «Per exemple», «Assumiràs la veu d'un poble».


PREGUNTA 3.a) ANÀLISI DE L'OBRA/FRAGMENT

A) RESPECTE AL CONTINGUT O A LA TEMÀTICA

Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra? (època i espais)

Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?


B) RESPECTE A LA FORMA

Analitza la mètrica d'aquest fragment. És aquesta la mètrica dominant en Llibre de meravelles? Hi ha altres formes mètriques en els poemes seleccionats d'aquest llibre? Raona la resposta. 

Identifica una figura retòrica (metàfora, comparació...) que trobes en aquest fragment i explica què aporta al text. Quines altres figures retòriques són habituals en Llibre de meravelles? Relaciona-les amb l'estil de Vicent Andrés Estellés.

En quin (sub)gènere, model o corrent situaries aquesta obra? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent. PREGUNTA 3.b) RELATIVA A LA CONTEXTUALITZACIÓ
Aquesta pregunta ha de partir de la consideració de les dates d'escriptura de l'obra. Entenem que l’obra d’Estellés es vincula al període de postguerra.

A) RESPECTE AL CONTEXT HISTÒRIC I LITERARI PROPI DE L'OBRA I A LA UBICACIÓ D'AQUESTA EN LA TRAJECTÒRIA DE L'AUTOR

En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autor (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

Quines característiques generals presenta el gènere (la poesia) en el context d'escriptura de l'obra?

Quins altres autors o autores destaquen en el context d'escriptura de l'obra (dins el gènere)? (mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats i/o característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.

Quins altres models o corrents trobem en el context de l'obra (dins el gènere)? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en què s'inscriu l'obra.

B) RESPECTE AL CONTEXT ANTERIOR O POSTERIOR AL CONTEXT PROPI DE L’OBRA

Com evoluciona el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?

Quins autors o autores destaquen en el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es). Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor o autora del fragment?