reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dilluns, de desembre 16, 2019

dissabte, de desembre 14, 2019

BENVOLGUT, Manel


dimarts, de desembre 10, 2019


TREBALL DE LECTURA VOLUNTÀRIA - Ara que estem junts - Roc Casagran

 1. FITXA TÈCNICA

 1. Títol de l’obra.
 2. Autor/a.
 3. Autor/a de les il·lustracions (si n’hi ha).
 4. Editorial i col·lecció.
 5. Lloc i data de publicació.
 6. Nombre de pàgines.
 7. I.S.B.N.

 1. FITXA LITERÀRIA

 1. Resumeix breument l’argument de l’obra (vint línies màxim).
 2. Parla breument sobre el tema. En quantes parts està dividida l’obra?
 3. Digues en quina època se situa l’acció, quina és la duració de la història (un mes, un any, unes hores... ), quin és el lloc on transcorre l’acció (espais oberts, tancats, reals, imaginaris...)
 4. Comenta les referències literàries de la novel·la.
 5. Què destacaries de les veus narratives?
 6. Fes una descripció física i psicològica dels personatges principals.
 7. Busca algun exemple de descripció, un altre de narració i un altre de diàleg i transcriu-los.
 8. Quin tipus de llenguatge utilitza l’emissor, col·loquial o culte? Extrau-ne alguns exemples.
 9. Escriu vint-i-cinc paraules desconegudes o d’ortografia dificultosa amb el seu significat (no has de posar la traducció al castellà, sinó el significat de la paraula, el qual trobaràs en un diccionari, no en un vocabulari).

 1. FITXA INTERPRETATIVA

 1. Fes una ressenya de l’obra.
 2. Fes un resum del moment de la història que més t’ha agradat.
 3. Modifica el final, si aquest t’agrada, modifica el principi o la part central.
 4. Busca un altre títol per a l’obra.

TREBALL VOLUNTARI: LA IDEA DE L’EMIGRANT. Enric Valor


   1. FITXA TÈCNICA

           Títol de l’obra.
           Autor/a.
           Autor/a de les il·lustracions (si n’hi ha).
           Editorial i col·lecció.
           Lloc i data de publicació.
           Nombre de pàgines.
           I.S.B.N.

    2. FITXA LITERÀRIA

        ◦ Parla breument sobre el tema.
        ◦ Resumeix breument l’argument de l’obra (10 línies).
        ◦ En quantes parts està dividida l’obra?
        ◦ Digues en quina època se situa l’acció, quina és la duració de la història (un mes, un any, unes hores... ), comenta el temps de la narració (alteracions d’ordre i de durada), quin és el lloc on transcorre l’acció (espais oberts, tancats, reals, imaginaris...)
        ◦ Comenta la veu narrativa (tipus de narrador) i el predomini de l’estil indirecte. Posa’n exemples.
        ◦ Fes una descripció física i psicològica dels personatges principals.
        ◦ Busca algun exemple de descripció, un altre de narració i un altre de diàleg i transcriu-los.
        ◦ Quin tipus de llenguatge utilitza l’autor, col·loquial o culte? Extrau-ne alguns exemples.
        ◦ Escriu vint-i-cinc paraules desconegudes o d’ortografia dificultosa amb el seu significat (no has de posar la traducció al castellà, sinó el significat de la paraula, el qual trobaràs en un diccionari, no en un vocabulari).

    3. FITXA INTERPRETATIVA

    • Fes una crítica personal de l’obra.
    • Comenta la idea de la influència del medi i l’herència “Vicent –no podia ser altrament, cosa de naixença- era un home indelicat, sexualment egoista.”
    • Una de les característiques de la narrativa d’Enric Valor és la riquesa del seu lèxic. Argumenta aquesta afirmació amb exemples de la novel·la.
    • Redacta un text des d’un punt de vista crític sobre la diglòssia que apareix en la novel·la.
    • Explica què vol dir: “ara ja coneixia Virgili” (cap. XVI)
    • Compara la descripció de Bernat tornat d’Amèrica, amb la descripció de l’indiano que esperaven al poble. (cap. XVIII)
    • Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. Exemplifica-les amb dades concretes de la novel·la.
    • Narra una situació semblant a la del text d’Enric Valor que hages vist en una pel·lícula o que hages llegit. (150 paraules)
    • Busca un altre títol per a l’obra.